Onze werkwijze

Intake

Een coachtraject begint met een intakegesprek. In dit gesprek leren wij elkaar kennen en bespreken we de coachvraag. Daarnaast wordt de aanleiding besproken en het doel van het traject bepaald. Wat wilt u uit een coachtraject halen?

Tevens komen bij de intake zaken als, tijdsduur van de gesprekken, frequentie en het aantal gesprekken aan bod. Aan het einde van intakegesprek kunt u beslissen of u een coachtraject wilt starten bij mij. Vertrouwen in elkaar is een belangrijk aspect in een coachtraject.

Vervolggesprekken

Na de intake gaan we aan de slag met de coachvraag en het gestelde doel. Het doel is de rode draad tijdens elke sessie. Wat is er voor jou al veranderd in relatie tot jouw doel?

We werken in de sessies met wat er is en/of zich aandient. Daarmee bedoel ik dat we samen ervaringen vanuit dagelijkse situatie(s) onderzoeken. U kunt aan het eind van een sessie oefeningen en huiswerkopdrachten meekrijgen. Dit kan nieuwe input geven voor de volgende sessie. Een gemiddeld coachtraject bestaat uit circa 4 tot 8 sessies.

Laatste gesprek

Aan het einde van een coachtraject vindt de evaluatie plaats. We kijken samen terug op het traject. Heeft u uw doel bereikt of zijn er nog vervolgstappen nodig? Voelt u zich mentaal en fysiek sterk? Bent u weer in balans?